Levinte v. Republica Moldova

      La 27 iunie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Levinte v. Republica Moldova (nr. 12591/15).
Invocând Articolul 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), reclamantul s-a plâns de relele tratamente la care ar fi fost supus în timpul detenției sale, de acordarea unor despăgubiri insuficiente, precum și de condițiile inadecvate în care ar fi fost deținut.
După încercările eșuate de reglementare amiabilă a cauzei, Guvernul a formulat o declarație unilaterală, prin care a solicitat Curții să radieze cererea în conformitate cu Articolul 37 din Convenție.
Guvernul a recunoscut că reclamantului i-au fost încălcate drepturile garantate de către Articolul 3 din Convenție, fiind dispus să-i achite reclamantului suma de 8000 euro pentru orice tip de prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli.
Curtea a considerat că declarația unilaterală prezentată de către Guvern conținea clauze rezonabile, iar suma oferită în acest sens este în concordanță cu sumele acordate în cauze similare. Prin urmare, considerând că respectarea drepturilor omului garantate de către Convenție și Protocoalele sale nu impune continuarea examinării cererii, Curtea a decis să radieze cererea de pe rol în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie