Lazu c. Republicii Moldova

Hotărîre în cauza Lazu c. Republicii Moldova

(cererea nr. 46182/08)

        La 5 iulie 2016, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului („Curtea Europeană”) a pronunțat o hotărîre în cauza Lazu c. Republicii Moldova (cererea nr. 46182/08).
Reclamantul, Anatolie Lazu, născut în anul 1954, este cetățean al Republicii Moldova („RM”) și locuiește în Chișinău. Cauza se referă la încălcarea dreptului la un proces echitabil.
La 1 septembrie 2005 pe numele reclamantului a fost pornită urmărirea penală pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră. Prin hotărîrea instanței de fond, reclamantul a fost achitat.
Ulterior, printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău reclamantul a fost găsit vinovat și obligat să plătească o amendă administrativă de 3.000 de lei moldovenești (MDL) – aproximativ 194 euro (EUR) și daune în valoare de 2.500 de lei (aproximativ 162 EUR). Curtea a făcut trimitere la o listă de probe, inclusiv declarațiile contestate a doi martori, fără a prezenta motive suplimentare.
Reclamantul a contestat decizia Curții de Apel. La 13 februarie 2008 Curtea Supremă de Justiție a examinat recursul în lipsa părților și l-a declarat inadmisibil.
Reclamantul s-a plîns în fața Curții Europene de încălcarea articolului 6 § 1 din Convenție precum că acțiunea penală împotriva sa a fost neîntemeiată și anume sub aspectul că decizia Curții de Apel Chișinău din 25 octombrie 2007 a casat hotărîrea primei instanțe și hotărîrile anterioare fără a examina direct probele pe fond și fără a proceda la audierea martorilor.
Guvernul a susținut că reclamantul a avut parte de un proces echitabil, că a fost reprezentat de un avocat pe parcursul procesului și a putut să-și argumenteze poziția, sa invite martori în susținerea alegațiilor sale.
Curtea a constatat că unica probă care ar fi putut duce la condamnarea reclamantului au fost declarațiile martorilor și că nu au existat alte probe pertinente în acest sens. Deasemenea, Curtea a notat că Curtea de Apel urma să întreprindă măsurile pozitive în acest scop, chiar dacă reclamantul nu a făcut o astfel de solicitare.
Astfel, Curtea consideră că condamnarea reclamantului fără audierea tuturor martorilor a fost contrară garanțiilor unui proces echitabil în sensul articolului 6 alineatul § 1 din Convenție și că, prin urmare, a existat o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție.
În temeiul articolului 41 din Convenție Curtea a acordat reclamantului 2000 EUR cu titlu de prejudiciu moral și 300 EUR pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții Europene.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie