Lansarea bazei de date HUDOC-EXEC

    La 26 ianuarie 2017 Departamentul de Executare al Consiliului Europei, în cooperare cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”), a lansat platforma HUDOC-EXEC – un nou motor de căutare care urmărește scopul de a îmbunătăți evidența și transparența procesului de executare a hotărârilor pronunțate de Curte. Acesta oferă informații relevante atât cu privire la cauzele aflate sub supravegherea Comitetului de Miniștri, precum și la cauzele asupra cărora a încetat procedura de supraveghere, deciziile și rezoluțiile Comitetului de Miniștri, rapoartele de acțiuni și planurile de acțiuni ce vizează executarea hotărârilor Curții prezentate de statele membre, etc. Baza HUDOC-EXEC poate fi accesată la următorul link: http://hudoc.exec.coe.int/

Articole relaționate

Etichete

Distribuie