Ladini S.R.L. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 30 septembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Ladini S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 43969/09).

Societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând o pretinsă încălcare la nivel național a principiului securității raporturilor juridice.

La 3 decembrie 2019 Grefa Curții i-a solicitat societății reclamante să prezinte anumite documente esențiale pentru examinarea cererii. Societatea reclamantă nu a răspuns la scrisoarea respectivă. Ulterior, la 27 octombrie 2020, ea a fost informată că perioada acordată pentru prezentarea documentelor respective expirase și că nicio prelungire a termenului respectiv nu fusese solicitată. Cu toate acestea, nu a urmat niciun răspuns din partea societății reclamante. Totodată, ea nu a informat Curtea despre o eventuală modificare a adresei, iar ultima scrisoare care i-a fost expediată de către societatea reclamantă era din 19 septembrie 2019.

Guvernul a informat Curtea despre faptul că la 9 iulie 2020 Curtea Supremă de Justiție a redeschis procedura națională în prezenta cauză, iar societatea reclamantă a fost restabilită în drepturile sale. Instanțele naționale au decis ca orice eventuale despăgubiri să fie acordate de către Guvern. Agentul guvernamental a încercat în mod repetat să contacteze societatea reclamantă în acest sens, însă fără niciun rezultat.

Astfel, constatând lipsa oricăror circumstanțe speciale privind respectarea drepturilor omului, Curtea a considerat că nu mai este justificată continuarea examinării cererii și a decis să o radieze de pe rol în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie