Kommersant Moldovy v. Republica Moldova

     La 11 aprilie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Kommersant Moldovy v. Republica Moldova (nr. 10661/08).
Invocând Articolele 6 § 1, 10 și 46 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Convenția”), publicația reclamantă, id est publicația periodică „Kommersant Moldovy”, s-a plâns că instanțele naționale au refuzat să reexamineze deciziile de încetare a activității ziarului, în pofida constatării Curții că acestea fuseseră pronunțate cu încălcarea dreptului ziarului reclamant la libertatea de exprimare, garantat de către Articolul 10 din Convenție.
După pronunțarea hotărârii în cauza Kommersant Moldovy v. Moldova (nr. 41827/02, 9 ianuarie 2007), la 29 mai 2007, reclamantul a depus o cerere de revizuire împotriva Deciziei Curții Supreme de Justiție din 29 mai 2002, solicitând anularea tuturor hotărârilor judecătorești adoptate în cadrul litigiului respectiv și pronunțarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii.
Cererea de revizuire a fost respinsă ca fiind inadmisibilă din motivul depunerii acesteia cu depășirea termenului de 3 luni.
Guvernul a susținut că prezenta cerere trebuia declarată inadmisibilă din cauza incompatibilității acesteia ratione materiae cu prevederile Convenției.
Curtea a concluzionat că plângerile publicației reclamante în baza Articolelor 10 și 46 din Convenție sunt incompatibile ratione materiae, declarându-le inadmisibile din acest motiv.
Cu privire la Articolul 6 § 1 din Convenție, Curtea a menționat că potrivit jurisprudenței sale constante, Convenția nu garantează dreptul la redeschiderea procedurii într-o cauză finalizată. Căile de apel extraordinare utilizate în vederea redeschiderii procedurilor judiciare finalizate nu se referă, în mod normal, la determinarea de „drepturi și obligații cu caracter civil” sau de „acuzații în materie penală”, Articolul 6 fiind astfel inaplicabil în prezenta cauză. Această abordare a fost menționată și în cazurile unde a fost solicitată redeschiderea procedurilor la nivel național din motivul constatării de către Curte a încălcării Convenției (a se vedea Fischer v. Austria (dec.) nr. 27569/02, și Bochan v. Ucraina (nr. 2) [MC], nr. 22251/08). Astfel, plângerea în baza Articolului 6 § 1 a fost declarată inadmisibilă din cauza incompatibilității sale ratione materiae cu prevederile Convenției.
Din acest motive, Curtea a declarat cererea inadmisibilă.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie