Jurnal de Chișinău Plus S.R.L. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 21 ianuarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Jurnal de Chişinău Plus S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 26076/13).

În prezenta cauză, societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolelor 6 şi 7 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând, printre altele, omisiunea instanţelor judecătoreşti naţionale de a-şi motiva suficient hotărârile cu privire la argumentele invocate de către aceasta. Guvernul a prezentat observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. Acestea au fost expediate în adresa societăţii reclamante, care a fost invitată să-și prezinte poziția, însă Curtea nu a primit vreun răspuns la scrisoarea Grefei.

Printr-o scrisoare recomandată din 28 septembrie 2020, societatea reclamantă a fost notificată că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 17 aprilie 2020, nefiind solicitată prelungirea termenului respectiv.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie