HOTĂRÂRI în cauzele versus Republica Moldova

MITROPOLIA BASARABIEI ȘI ALȚII

Nu au fost adoptate
Nu au fost adoptate

PARTIDUL POPULAR CREȘTIN DEMOCRAT

COOPERATIVA AGRICOLĂ SLOBOZIA-HANESEI

TOCONO ȘI PROFESORII PROMETEIȘTI

MEGADAT.COM S.R.L.

MANOLE ȘI ALȚII

PARTIDUL POPULAR CREȘTIN DEMOCRAT (2)

PANOV

Neexecutarea unei hotărîri judecătorești.

STRĂISTEANU ȘI ALȚII

BANCA INTERNAŢIONALǍ DE INVESTIŢII ŞI DEZVOLTARE MB S.A

EUGENIA AND DOINA DUCA

KENZIE GLOBAL LIMITED LTD

DRAGOSTEA COPIILOR - PETROVSCHI - NAGORNII

BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 1

Cucu și alții

Litschauer

Sirenco

Virprod-Lux S.R.L.

Moscalciuc

Botnari

Mitropolia Basarabiei și Parohia Nașterea Maicii Domnului din Mihalasa v. Republica Moldova

Gospodăria Țărănească Chiper Terenti Grigore

Fabrica de Zahăr din Ghindești S.A.

Mocanu și alții

Rusu-Lintax S.R.L.