Jovmir v. Republica Moldova

La 29 noiembrie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Jovmir v. Republica Moldova (nr. 22917/09).
Reclamantul, Iulian Jovmir, s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), precum şi în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, invocând admiterea neîntemeiată a cererii de revizuire depuse de autorităţile locale asupra hotărârii judecătoreşti definitive, pronunţate în favoarea sa.
La 25 martie 2008, Curtea de Apel Chişinău a dispus recunoaşterea dreptului de proprietate al reclamantului asupra unui teren din s. Văsieni (r-nul Ialoveni), cu obligarea autorităţilor cadastrale să-l înregistreze.
La 15 mai 2008, autorităţile locale din Văsieni au depus o cerere de revizuire împotriva deciziei din 25 martie 2008, invocând o nouă circumstanţă, în particular, un înscris probatoriu care nu a putut fi prezentate anterior. La 26 noiembrie 2008, Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea de revizuire, a casat decizia Curţii de Apel Chişinău din 25 martie 2008, și a remis cauza spre rejudecare.
După examinarea cauzei, printr-o decizie din 24 februarie 2011, Curtea de Apel a respins acţiunea reclamantului privind recunoaşterea dreptului său de proprietate.
După ce cererea a fost comunicată Guvernului, la 6 septembrie 2011 Procuratura Generală a depus o cerere de revizuire. La 29 februarie 2012 Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea de revizuire, a casat decizia Curţii de Apel din 24 februarie 2011 şi a menţinut decizia din 25 martie 2008, pronunțată în favoarea reclamantului.
Autorităţile locale au depus o nouă cerere de revizuire împotriva deciziei din 25 martie 2008, aceasta fiind admisă de Curtea de Apel Chişinău la 11 decembrie 2012. După reexaminarea cauzei, la 21 martie 2013 Curtea de Apel Chişinău a respins acţiunea reclamantului.
În urma comunicării Guvernului plângerii privind noua revizuire, Agentul guvernamental a depus cerere de revizuire pentru a remedia pretinsele încălcări. În cele din urmă, la 15 noiembrie 2013 Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea dată şi a dispus casarea deciziei Curţii de Apel Chişinău din 21 martie 2013 cu menţinerea hotărârii din 25 martie 2008. Astfel, s-a constatat violarea drepturilor reclamantului prevăzute de Articolului 6 § 1 şi a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.
Guvernul a susţinut că reclamantul nu mai poate pretinde a fi victima unei încălcări a drepturilor garantate de Convenţie şi Protocoalele adiţionale, întrucât situaţia sa a fost remediată la nivel naţional urmare a deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 15 noiembrie 2013, iar cu privire la satisfacţia echitabilă, Guvernul a accentuat că reclamantul nu a invocat asemenea pretenţii.
În aceste circumstanțe, Curtea a notat că reclamantul n-a solicitat repararea prejudiciului cauzat şi nici nu a prezentat probe în susţinerea afirmaţiilor sale. Respectiv, cererea a fost constatată a fi incompatibilă ratione personae şi respinsă în temeiul Articolului 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție, ca fiind inadmisibilă.
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie