JOSAN


(Cererea nr. 37431/02)

HOTĂRÎRE din 21 martie 2006

DEFINITIVĂ la 21 iunie 2006


Reclamantul s-a plâns de faptul că drepturile sale garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi dreptul său la respectarea bunurilor sale au fost încălcate ca urmare a neexecutării hotărârii judecătoreşti irevocabile a Curţii de Apel din 11 aprilie 2002 şi a casării ulterioare a acesteia prin recursul în anulare depus de Procuratura Generală.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie