IPTEH S.A. ȘI ALȚII


(Cererea nr. 35367/08)

HOTĂRÎRE din 29 iunie 2010

cu privire la satisfaţia echitabilă – radiere de pe rol

DEFINITIVĂ la aceiași dată

A se vedea suplimentar hotărîrea IPTEH S.A. ȘI ALȚII (cu privire la fond și admisibilitate)


În hotărîrea adoptată la 24 noiembrie 2009 („hotărîrea principală”) Curtea a constatat existenţa violării drepturilor reclamanţilor prevăzute de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie urmare a anulării privatizării edificiului din Chişinău cu încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi egalităţii procesuale.

Vezi integral