Ipate v. Republica Moldova

     La 11 aprilie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Ipate v. Republica Moldova (cererea nr. 46114/11).
Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolelor 3 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând condițiile precare de detenție și de transportare de la penitenciar la ședințele de judecată, lipsa asistenței medicale și lipsa unui remediu efectiv pentru a-și apăra drepturile garantate de către Convenție.
După încercările eșuate de reglementare amiabilă a cauzei, Guvernul a formulat o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantului garantate de Articolele 3 și 13 din Convenție, fiind dispus să achite suma de 4600 euro pentru orice prejudiciu material și moral, inclusiv costuri și cheltuieli.
Curtea a considerat că declarația unilaterală prezentată de către Guvern conținea clauze rezonabile, iar suma pe care Guvernul s-a angajat să o achite reclamantului pentru încălcarea drepturilor sale este în concordanță cu sumele pe care aceasta le-a acordat în cauze similare.
Prin urmare, considerând că respectarea drepturilor omului garantate de către Convenție și Protocoalele sale nu impune continuarea examinării cererii, Curtea a decis să radieze cererea de pe rol în conformitate cu Articolul 37 § 1 c) din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie