Ipate și Motricală v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 10 noiembrie 2022 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Ipate și Motricală v. Republica Moldova (nr. 56808/11).

Invocând încălcarea dreptului lor de acces la o instanță, reclamanții s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”).

Guvernul și primul reclamant au încheiat un acord de soluționare amiabilă a cauzei, cu cel de-al doilea reclamant fiind semnate declarații de soluționare amiabilă a cauzei, ambele fiind acceptate de către Curte.

Considerând că declarațiile de soluționare amiabilă în prezenta cauză sunt bazate pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica examinarea în continuare a cererii, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie