Ialtexgal Aurica S.A. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 16 februarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Ialtexgal Aurica S.A. v. Republica Moldova (cererea nr. 16000/10).

Prezenta cauză vizează durata excesivă a procedurilor civile desfășurate în privința companiei reclamante. Potrivit circumstanțelor cauzei, procedurile civile au fost inițiate la 28 aprilie 2006 și s-au încheiat la 3 decembrie 2014. Aparent, prima instanță a examinat cauza mai mult de șase ani.

La 20 decembrie 2011 compania reclamantă a depus o acțiune în instanţă împotriva Ministerului Finanţelor în baza Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011, solicitând despăgubiri pentru încălcarea dreptului la examinare în termen rezonabil.

Prin decizia sa irevocabilă din 18 iulie 2012, Curtea Supremă de Justiţie a constatat încălcarea dreptului companiei reclamante la examinarea cauzei în termen rezonabil, acordându-i despăgubiri pentru prejudiciul moral în valoare de 5000 lei.

În fața Curții compania reclamantă s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că durata procedurii în fața primei instanțe a fost incompatibilă cu cerința „termenului rezonabil”, precum și în baza Articolului 13 din Convenție, de lipsa unui recurs intern efectiv.

Curtea a notat că, deși autoritățile naționale au constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție din cauza duratei excesive a procedurii în fața primei instanțe și i-au acordat despăgubiri pentru prejudiciul moral, cuantumul compensației a fost disproporționat și insuficient pentru pierderea statutului de victimă, acesta fiind considerabil mai mic în comparație cu sumele acordate de către Curte în cazuri similare (a se vedea Cravcenco v. Moldova, nr. 13012/02, § 70, 15 ianuarie 2008), în care Curtea a acordat reclamantului 3000 de euro pentru o durată excesivă a procedurilor de peste nouă ani.

Din acest motiv și ținând cont de jurisprudența sa în materie, Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.

Având în vedere circumstanțele cauzei, argumentele părților și constatările sale în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, Curtea a considerat că nu este necesar să examineze nici admisibilitatea, nici fondul plângerii în baza Articolului 13 (a se vedea Kaos GL v.a Turcia, 450 nr. 4982/07, § 65, 22 noiembrie 2016; Ghiulfer Predescu v. România, 451 nr. 29751/09, § 67, 27 iunie 2017; Partidul politic „Patria” și alții v. Republica Moldova, nr. 5113/15 și alte 14 cereri, § 41, 4 august 2020).

În consecință, Curtea a acordat companiei reclamante 500 de euro pentru prejudiciul moral.

Actualmente hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie