Î.P. Valea Salcîmilor v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 11 februarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Î.P. Valea Salcîmilor v. Republica Moldova (nr. 24911/14).

Compania reclamantă s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că nu ar fi beneficiat de un proces echitabil la nivel național.

Guvernul a prezentat Curții observațiile sale cu privire la admisibilitaea și fondul cauzei, care corespunzător au fost expediate în adresa reclamantuluiși, care a fost invitat să își prezinte observațiile sale.

Prin scrisoarea din 15 septembrie 2020, expediată prin scrisoare recomandată, recamantului i s-a comunicat că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 27 august 2020 și Curtea nu a recepționat nicio solicitare de prelungire a acestui termen. Curtea a atras atenția reclamantului la prevederile Articolului 37 § 1 (a) din Convenție, în conformitate cu care poate decide radierea de pe rol a unei cereri atunci când circumstanțele permit să se conchidă că reclamantul nu dorește să o mai mențină. Reprezentantul reclamantului a recepționat această scrisoare la 29 octombrie 2020. Cu toate acestea, Curtea nu a primit niciun răspuns.

Ținând cont de aceste circumstanțe, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 a) din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie