I.N. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 5 noiembrie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza I.N. v. Republica Moldova (nr. 73736/12).

Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolelor 8 și 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că ar fi fost supus unui tratament discriminatoriu ca urmare a refuzului Biroului de Migrație și Azil cu privire la eliberarea adeverinței de emigrant. În particular, el s-a plâns de soluțiile adoptate de către instanțele naționale care au recunoscut încălcarea drepturilor sale și i-au acordat o despăgubire de 3000 de lei pentru prejudiciul moral.

Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantului în baza Articolelor 8 și 14 din Convenție, oferindu-i o despăgubire adițională pentru prejudiciul provocat acestuia ca urmare a încălcării dreptului său. Deși reclamantul și-a exprimat dezacordul cu privire la clauzele declaraţiei unilaterale propusă de către Guvern, Curtea a notat că această declaraţie a conținut clauze rezonabile.

Considerând că declarația unilaterală a Guvernului este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 c) din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie