I.M. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 22 mai 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza I.M. v. Republica Moldova (nr. 29958/11).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), din cauza eșecului autorităților de a respecta dreptul său la protecția datelor cu caracter medical.

Guvernul și reclamantul au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei. Astfel, Curtea a luat act de acordul respectiv, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 6000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamant a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată, și a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în baza Articolului 39 din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie