I.G.


(Cererea nr. 53519/07)

HOTĂRÎRE din 15 mai 2012

DEFINITIVĂ la 15 august 2012


Reclamanta a invocat, în particular, că a fost victimă a încălcării prevederilor 3 şi 8 din Convenţie din motivul omisiunii Statului de a efectua o investigaţie adecvată cu privire la alegaţiile sale că a fost victimă a infracţiunii de viol cînd avea 14 ani. Reclamanta, de asemenea, a invocat că nu a beneficiat de remedii efective după cum prevede articolul 13 din Convenţie în legătură cu încălcările menţionate şi că a fost supusă unui tratament discriminatoriu contrar articolului 14 din Convenţie luat în conjuncţie cu articolul 3 şi 8 din Convenţie.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie