I.D.


(Cererea nr. 47203/06)

HOTĂRÎRE din 30 noiembrie 2010

DEFINITIVĂ la 11 aprilie 2011


Reclamantul a pretins, în particular, că el a fost maltratat de către poliţie, deţinut în condiţii de detenţie inumane şi degradante, precum şi că nu i s-a acordat asistenţa medicală adecvată, cu încălcarea articolului 3 din Convenţie. De asemenea, el s-a plîns potrivit articolului 13 din Convenţie luat în conexiune cu articolul 3 din Convenţie, de faptul că nu a dispus de un remediu naţional efectiv privind condiţiile precare de detenţie.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie