I.P. și DOROSEVA c. REPUBLICII MOLDOVA

Cauzele se referă la investigații ineficiente în materia penală.

Astăzi, 28 aprilie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărîrile în cauzele I.P. c. Republicii Moldova (cererea nr.33708/12) și Doroseva c. Republicii Moldova (cererea nr. 39553/12), prin care a constatat încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

1. I.P. c. Republicii Moldova (cererea nr.33708/12)

Reclamanta, I.P. (care a solicitat să i se păstreze anonimatul în procedurile în faţa Curţii Europene), este cetățeană a Republicii Moldova, care s-a născut în 1987 și locuiește în Chișinău. Cauza se referă la circumstanțele în care a fost efectuată investigația în legătură cu plîngerile despre viol comis de către o persoană cunoscută.

Reclamanta, invocînd articolele 3, 8 și 13 din Convenție, s-a plîns că autoritățile nu au efectuat o investigație efectivă în legătură cu alegațiile sale despre viol și, prin urmare, nu au respectat obligația pozitivă a statului de a pedepsi eficient agresiunea sexuală.

În comentariile sale, Guvernul a susținut că în speță procurorii au dispus refuzul în începerea urmăririi penale, deoarece nu exista nici o dovadă prima facie că reclamanta a fost victima unui viol. Mai mult, procurorii au întreprins toate măsurile necesare în vederea elucidării circumstanțelor cauzei.

Examinînd cauza în fond, Curtea Europeană a constatat că în speță a avut loc încălcarea articolului 3 din Convenție sub aspect procedural, statuînd că autoritățile nu au efectuat o investigație efectivă în legătură cu plîngerile reclamantei despre viol. În particular, procurorii au efectuat investigația cu unele omisiuni, refuzînd în cele din urmă să înceapă urmărirea penală, deși rapoartele de examinare medico-legale inițiale stabilea că reclamanta avea semne de violență pe corpul ei. De asemenea, Curtea a recunoscut încălcarea articolului 13 coroborat cu articolul 3 din Convenție ca urmare a lipsei remediilor la nivel național în vederea recuperării prejudiciilor cauzate în acest context.

Curtea Europeană, avînd în vedere constatările sale prin prisma articolului 3, nu a considerat necesar să examineze alte plîngeri ale reclamantei cu privire la pretinsa încălcare a dreptului la viață privată garantat de articolul 8 din Convenție.

Curtea a decis, în temeiul articolului 41 din Convenție, să acorde reclamantei suma de 10000 Euro pentru prejudiciul moral și 2000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

2. Doroseva c. Republicii Moldova (cererea nr. 39553/12)

Reclamanta, Ecaterina Doroseva, este cetățeană a Republicii Moldova, născută în anul 1978 și locuiește în Chișinău. Cauza se referă la investigația ineficientă în legătură cu plîngerile despre maltratare, fiind în custodia poliției.

Reclamanta s-a plîns în temeiul articolului 3 din Convenție că a fost maltratată de către polițiști, iar autoritățile naționale nu au efectuat o anchetă efectivă în legătură cu plîngerea sa.

În comentariile sale, Guvernul a reiterat poziția autorităților naționale.

Examinînd cauza în fond, Curtea a constatat că în speță a avut loc încălcarea articolului 3 din Convenție atît sub aspect material cît și procedural. În particular, Curtea a notat că reclamanta avea numeroase leziuni după eliberarea sa din detenție. Astfel, Curtea a conchis că Guvernul nu a reușit să ofere o explicație plauzibilă cu privire la leziunile reclamantei și, prin urmare, acestea au fost rezultatul maltratării în timpul aflării reclamantei în custodia poliției. De asemenea, Curtea a statuat că după ce a primit plîngerea relcamantei despre maltratare, procuratura nu a întreprins măsuri eficiente pentru a investiga circumstanțele cauzei, acceptînd fără rezerve explicațiile polițiștilor. În speță, procurorii nu au cerut reclamantei să identifice polițiștii responsabili pentru relele tratamente sau să efectueze o confruntare între ei.

Curtea a decis, în temeiul articolului 41 din Convenție, să acorde reclamantei suma de 12000 Euro pentru prejudiciul moral.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie