Hotărîrea PISARI

Cazul se referă la moartea fiului reclamanților la unul dintre punctele de control a forțelor pacificatoare ruse situate pe rîul Nistru din Republica Moldova.

Astăzi, 21 aprilie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărîrea în cauza Pisari împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse.

Reclamanții, dl Simion Pisari și dna Oxana Pisari, sunt cetățeni ai Republicii Moldova și locuiesc în Pîrîta. Cauza se referă la circumstanțele în care a fost omorît fiul acestora, în vîrstă de 18 ani, Vadim Pisari, de către un militar rus, la 1 ianuarie 2012.

Incidentul a fost investigat atît de autoritățile din Republica Moldova, de cele ale Federației Ruse, cît și de Comisia Unificată de Control. Autoritățile ruse au încetat urmărirea penală pe motivul lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii și au informat autoritățile moldovenești că bănuitul nu putea fi urmărit penal pe teritoriul Republicii Moldova, fiind cetățean rus. În rezultat, Procuratura Generală a Republicii Moldova a fost nevoită să suspende urmărirea penală.

Invocînd articolul 2 (dreptul la viață) din Convenție, reclamanții s-au plîns că fiul lor a fost împușcat de reprezentanții statului și că autoritățile nu au efectuat o anchetă efectivă a incidentului. Ulterior, în observațiile sale, reclamanții au declarat că nu doresc să își mențină cererea depusă în privința Republicii Moldova, pentru că autoritățile moldovenești nu sunt responsabile de omorul fiului lor și consideră că acestea au întreprins toate măsurile necesare în vederea efectuării unei anchete eficiente. În acest context, Curtea a decis să accepte poziția reclamanților și a radiat capătul de cerere depus împotriva Republicii Moldova.

În partea ce ține de capătul de cerere depus împotriva Federației Ruse, Curtea Europeană a decis că a avut loc o încălcare a prevederilor articolului 2 din Convenție atît sub aspect material cît și procedural. În aprecierile sale, Curtea a ținut cont în particular de gradul de risc reprezentat de utilizarea unei arme de foc pentru viața celor doi pasageri ai autovehiculului și a unui soldat de la postul de control, pericolul reprezentat de către conducătorul automobilului, necesitatea urgentă de a opri automobilul, mijloacele alternative disponibile de a opri automobilul, fără recurgerea la forța letală, lipsa de echipament adecvat pentru imobilizarea automobilului la postul de control și recurgerea automată la forța letală. De asemenea, Curtea a constatat lipsa unei anchete efective cu privire la acest incident, precum și neimplicarea reclamanților în cadrul investigației efectuate.

Din aceste considerente, Curtea a decis, în temeiul articolului 41 din Convenție, să acorde reclamanților suma de 35000 Euro cu titlu de prejudiciul moral, și 5580 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

A se vedea (în limba engleză)

Articole relaționate

Etichete

Distribuie