Hotărîrea în cauza PISAROGLU

La 3 martie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea Europeană”) a pronunţat hotărîrea în cauza Pisaroglu c. Republicii Moldova (cererea nr. 21061/11), prin care a constatat că a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Reclamanta, Natalia Pisaroglu, este o cetățeană a Republicii Moldova, născută în anul 1987, care locuiește în Chișinău. În perioada iulie 2010 – martie 2011 ea a fost arestată și deținută în Penitenciarul nr. 13 Chișinău, fiind acuzată de trafic de ființe umane. În fața Curții reclamanta s-a plîns în temeiul articolului 3 din Convenție despre condițiile de detenție inumane și degradante, și anume deținerea sa într-o celulă rece, fără ventilație și supraaglomerată, fără lenjerie de pat, cu lumină solară limitată, lipsa posibilității de a-și spăla hainele, posibilitatea de a face duș o dată în săptămînă, dar și alimentație necomestibilă și acces limitat la apa potabilă.

Guvernul a invocat excepția de neepuizare a căilor interne de atac de către reclamantă în ceea ce privește plîngerile sale despre condițiile rele de detenție. De asemenea, Guvernul a susținut că alegațiile reclamantei nu corespund realității, deoarece condițiile din acest penitenciar au fost îmbunătățite considerabil.

Curtea a respins excepția ridicată de către Guvern privind neepuizarea căilor interne de atac. Curtea a relevat că de mai multe ori a examinat aspectul remediilor naționale în ceea ce privește condițiile rele de detenție în Republica Moldova și de fiecare dată a constatat că remediile sugerate de Guvern nu sunt eficiente în ceea ce privește persoanele deținute, întrucît acestea nu oferă o posibilitate de a pune capăt condițiilor de detenție inumane și degradante. Examinînd cauza în fond, Curtea a statuat că nu există nici un temei de a devia de la aprecierile sale anterioare în ceea ce privește condițiile de detenție în Penitenciarul nr. 13. Prin urmare, Curtea Europeană a constatat că a avut loc o încălcare a articolului 3 din Convenție.

Curtea a decis, în temeiul articolului 41 din Convenție, să acorde reclamantei suma de 3000 Euro pentru prejudiciul moral și 207 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie