Homici v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 14 ianuarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Homici v. Republica Moldova (nr. 45005/11).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare – „Convenția”), invocând refuzul instituțiilor penitenciare de a-i acorda întrevederi de lungă durată cu concubina sa, iar în baza Articolului 12 din Convenție, reclamantul a pretins încălcarea dreptului deținutului de a se căsători. Guvernul a prezentat observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. Acestea au fost expediate în adresa reclamantului, care a fost invitat să-și prezinte poziția, însă Curtea nu a primit vreun răspuns la scrisoarea Grefei.

Printr-o scrisoare recomandată din 31 august 2020, reclamantul a fost notificat că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 1 aprilie 2020, nefiind solicitată prelungirea termenului respectiv.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie