Hodorogea v. Republica Moldova, Godniuc v. Republica Moldova și Morozan v. Republica Moldova

      Astăzi, 22 martie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea”) a pronunțat trei decizii în cauzele Hodorogea  v. Republica Moldova (nr. 59527/15), Godniuc  v. Republica Moldova (nr. 16997/15), Morozan  v. Republica Moldova (nr. 67626/13).
În cauza Hodorogea v. Republica Moldova reclamantul s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), referindu-se la faptul că detenția sa fusese ilegală ținând cont de legislația internă. De asemenea, acesta s-a plâns că ar fi fost deținut în condiții inadecvate în Penitenciarul nr. 13, contrar Articolului 3 din Convenție.
În cauzele Godniuc v. Republica Moldova și Morozan v. Republica Moldova reclamanții la fel s-au plâns în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție referitor la detenția lor ilegală.
În baza declarațiilor semnate de către părți în contextul procedurii de soluționare amiabilă a cauzelor, Guvernul s-a obligat să achite dlui Hodorogea suma de 9000 de euro, domnului Godniuc suma de 4000 de euro, iar domnului Morozan suma de 6000 de euro cu titlu de prejudiciu material, moral, costuri și cheltuieli în schimbul retragerii tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova, în privința faptelor ce au dus la apariția acestor cereri.
Prin urmare, Curtea a decis în unanimitate radierea cauzelor de pe rol, potrivit Articolului 39 din Convenție.
Actualmente, deciziile sunt disponibile în limba engleză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie