Gumeniuc c.Republicii Moldova

       Astăzi, 16 mai 2017 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o hotărâre în cauza Gumeniuc c. Republicii Moldova (cererea nr. 48829/06).
Reclamantul, dl Andrei Gumeniuc, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1978 și locuiește în Călărășeuca.
La 26 mai 2006 Judecătoria Ocnița a dispus arestul reclamantului pe o perioadă de 30 de zile, pe motiv că nu a achitat o amendă de 60 de lei pentru depășirea limitei de viteză. În decizia Judecătoriei Ocnița nu s-a făcut referire la citarea reclamantului, pentru a se prezenta la ședința de judecată. Astfel, ședința a avut loc în lipsa părților. Ulterior, reclamantul a fost arestat, iar după nouă ore, a suferit un atac cardiac și a fost dus la spital. La scurt timp după aceasta, și-a revenit și a fost eliberat.
Reclamantul a invocat că detenția sa a fost contrară articolului 5 § 1 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), deoarece nu a fost informat despre ședința de judecată din 26 mai 2006, atunci când instanța de fond a decis aplicarea arestului, iar astfel nu a fost pregătit pentru ședință și nu a avut un avocat care să-l reprezinte.
Curtea a acceptat afirmațiile Guvernului, care a susținut că în cauza dată detenția a avut o natură punitivă, și nu a avut scopul de a asigura plata amenzii de către reclamant, astfel căzând sub incidența aplicării articolului 5 § 1 (a) din Convenție. În continuare, Curtea a notat că procesul prin care reclamantului i-a fost aplicat arestul era diferit de procesul contravențional intentat ca urmare a încălcării regulilor de circulație și că a fost cel puțin problematic întrucât n-a existat vreo dovadă că reclamantul ar fi fost informat despre proces, nici ca a fost citat, ceea ce nu i-a permis să se apere în vreun mod. Chiar din însăși decizia instanței de fond rezultă că această procedură a fost mai mult tratată ca o formalitate, însă cu consecințe semnificative pentru reclamant. Nici Curtea de Apel Bălți nu s-a referit la neinformarea și omiterea citării reclamantului, pentru a se prezenta la ședința de judecată.
Astfel, Curtea a constatat că condamnarea reclamantului a încălcat în mod flagrant garanțiile unui proces echitabil, iar detenția ulterioară a fost arbitrară și, prin urmare, ilegală, ceea ce constituie o încălcare a articolului 5 § 1 al Convenției.
Prin urmare, Curtea a acordat reclamantului sumele de 1 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 1 000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie