Gospodinova v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 11 februarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Gospodinova v. Republica Moldova (nr. 23092/14).

În prezenta cauză, reclamanta s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând pretinsa investigare ineficientă a decesului fiicei sale, considerată de către autorităţile naționale drept un suicid. Guvernul a prezentat observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei, pe care Curtea le-a expediat în adresa reclamantei, care, la rândul său, nu a reacționat la scrisorile Grefei.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie