Gorea, Țurcan c. Republicii Moldova

       Rezoluția Comitetului de Miniștri privind încetarea supravegherii cauzelor

cererile 21984/05 și 10809/06

      La 18 octombrie 2016, în cadrul celei de a 1268-a reuniune a Comitetului de Miniștri, a fost adoptată Rezoluția finală CM/ResDH(2016)291 privind executarea hotărîrilor Curții Europene pentru Drepturile Omului (Curtea Europeană) în două cauze : Gorea c. Republicii Moldova și Țurcan c. Republicii Moldova.
Avînd în vedere angajamentul de a informa Comitetul de Miniștri cu privire la procesul de executare a hotărîrilor Curții Europene pronunțate în cauzele sus-menționate, Agentul guvernamental a prezentat un raport de acțiuni ( a se vedea documentul DH-DD(2016)713  ) în care au fost elucidate măsurile cu caracter individual, precum și cele cu caracter general, întreprinse în scopul executării hotărîrilor Curții Europene adoptate în cauzele respective.
Astfel, examinînd informația prezentată, Comitetul de Miniștri declarînd că și-a exercitat atribuțiile sale în temeiul articolului 46, paragraful 2 din Convenție, a decis să închidă examinarea cauzelor sus-menționate.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie