GHIREA


 (Cererea nr. 15778/05)

HOTĂRÎRE din 26 iunie 2012

DEFINITIVĂ la 26 septembrie 2012


Reclamantul s-a plîns, în primul rînd, de faptul că apelul tardiv a procuraturii a fost menţinut de Curtea de Apel Chişinău, ceea ce constituie în opinia lui, o violare a principiului securităţii raporturilor juridice. De asemenea, el a susţinut că interpretarea dată de către Curtea Supremă de Justiţie normei potrivit căreia, doar procurorul care a participat la judecarea cauzei poate declara apel, în speţă a constituit o încălcare a principiului egalităţii armelor.

Vezi integral