GHIMP ȘI ALȚII


(Cererea nr. 32520/09)

HOTĂRÎRE din 30 octombrie 2012

DEFINITIVĂ la 03 ianuarie 2013


Reclamanţii au invocat, în particular, încălcarea Articolului 2 din Convenţie ca urmare a omorîrii soţului şi rudei lor.

Vesi integral

Articole relaționate

Distribuie