Ghid practic de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor


menit să vină în ajutorul instanţelor judecătoreşti şi a altor actori implicaţi în implementarea prevederilor Legii nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.

Ghidul conţine Sugestii practice după care s-ar putea examina marea majoritatea cauzelor de categoria celor adresate în temeiul Articolului 6 şi Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului cu privire la pretinsa neexecutare/executare tardivă şi/sau cu privire la durata procedurilor judiciare. De asemenea în Ghid au fost sistematizate extrase ale Principiilor-cheie din hotărîri sau decizii ale Curţii Europene în domeniu. În final, se propune o Anexă cu titlu orientativ prin care s-a analizat cuantumul satisfacţiei echitabile şi hotărîri corespondente ale Curţii Europene în cauzele versus Moldova.

Cele conținute în acest Ghid nu au o putere juridică egală cu Legea sau alte instrucţiuni şi nu pot fi considerate ca fiind unele recomandări cu titlu oficial adresate autorităţilor. Acestea constituie doar teze menite să sugereze o cale de soluţionare a cauzelor adresate în baza Legii sus-menţionate şi au ca scop să consolideze cunoştinţele în domeniul Convenției Europene şi a jurisprudenţei Curţii Europene, aplicabile în asemenea cazuri.

Ghidul poate fi descărcat prin accesare a referinţei de mai jos. Ghidul poate fi diseminat pe larg şi distribuit gratuit. Orice comercializare a acestuia sau distribuire cu scop de profit nu se admite.


Vezi integral