Ghid de bune practici în materie de căi de atac interne


adoptat de către Comitetul Miniştrilor la data de 18 septembrie 2013, în cadrul celei de-a 1178-a reuniune a Delegaţilor Miniştrilor

a se vedea originalul

Guide to good practice in respect of domestic remedies


 Acest Ghid de bune practici în materie de căi de atac interne prezintă principiile juridice fundamentale pe care trebuie să le îndeplinească căile de atac efective în general şi caracteristicile pe care trebuie să le aibă căile de atac în anumite situaţii specifice, precum şi căile de atac, în general, pentru a fi efective. Situaţiile specifice analizate în prezentul Ghid privesc căile de atac referitoare la privarea de libertate, care trebuie să examineze atât legalitatea privării de libertate, cât şi condiţiile de detenţie şi tratament ale persoanei private de libertate; anchetele efectuate în cadrul presupuselor încălcări ale art. 2 şi 3 din Convenţie; căile de atac împotriva expulzării şi căile de atac împotriva neexecutării unor hotărâri interne. Ghidul identifică, de asemenea, bunele practici care pot reprezenta o sursă de inspiraţie pentru alte state membre.

Traducerea în limba română efectuată de IER și oferită pentru distribuire publică grație Guvernului României.

Vezi integral