GENDERDOC-M


(Cererea nr. 9106/06)

HOTĂRÎRE din 12 iunie 2012

DEFINITIVĂ la 12 septembrie 2012


Asociația reclamantă s-a plîns în legătură cu încălcarea dreptului său la o întrunire pașnică. Ea a invocat că restricția impusă asupra desfășurării întrunirii a fost contrară legii, nu a avut un scop legitim și nu a fost necesară într-o societate democratică. Asociația reclamantă s-a plîns în temeiul Articolului 13 coroborat cu Articolul 11 din Convenție, invocînd nu a beneficiat de un remediu efectiv împotriva pretinsei violări a dreptului la libertatea de întrunire.Asociația reclamantă s-a plîns în continuare că a fost discriminată în comparație cu alte asociații, deoarece ea promova interesele comunității homosexualilor din Moldova.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie