Ganța v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 25 februarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Ganța v. Republica Moldova (nr. 43226/13).

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) de construcția unei anexe pretins ilegale sub ferestrele apartamentului său. Guvernul a prezentat observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. Acestea au fost expediate în adresa reclamantului, care a fost invitat să-și prezinte poziția, însă Curtea nu a primit vreun răspuns la scrisoarea Grefei.

Printr-o scrisoare recomandată din 16 septembrie 2020, reclamantul a fost notificat că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 12 august 2020, nefiind solicitată prelungirea termenului respectiv. Deși reclamantul a recepționat scrisoarea la 22 septembrie 2020, el nu a prezentat niciun răspuns la aceasta.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie