Galaida și Coposciu c. Republicii Moldova

            La 24 noiembrie 2016 Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Galaida și Coposciu c. Republicii Moldova.
Reclamanții s-au plâns de condițiile necorespunzătoare de detenție și lipsa unui remediu efectiv la nivel național, astfel invocând încălcarea articolelor 3 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”).
Având în vedere jurisprudența sa în acest domeniu, Curtea a considerat că în cauza respectivă condițiile de detenție ale reclamanților au fost necorespunzătoare, aceștia neavând la dispoziție remedii efective privind plângerile lor în acest sens, constatând astfel încălcarea articolelor 3 și 13 ale Convenției. Prin urmare, Curtea a acordat primului reclamant suma de 3 000 euro cu titlu de prejudiciu material și moral, și celui de-al doilea reclamant suma de 14 100 euro cu titlu de prejudiciu material și moral, și suma de 800 euro cu titlu de costuri și cheltuieli.
Actualmente hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie