Foresta-Fort SRL v. Republica Moldova

La 7 martie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Foresta-Fort SRL v. Republica Moldova (nr. 36673/11).

Compania reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolelor 6 § 1 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), precum și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

La 11 noiembrie 1998 Judecătoria Economică de Circumscripție a adoptat o hotărâre prin care a dispus încasarea de la „Foresta-Fort” SRL în beneficiul SC M-R datoria în sumă de 225148 dolari SUA. Nefiind contestată de către părți, hotărârea a devenit irevocabilă.

În cererea sa la Curte, compania reclamantă a susținut că procedurile de executare cu privire la hotărârea de mai sus au fost inițiate de către compania SC M-R abia zece ani după adoptarea hotărârii și că instanțele naționale ar fi admis abuziv cererea depusă în afara termenului de prescripție. După comunicarea cauzei, Guvernul reclamat a informat Curtea, inter alia, că între 1998 și 2008 compania SC M-R a încercat de mai multe ori să execute hotărârea din 11 noiembrie 1998, însă fără succes. Compania reclamantă nu a contestat faptul că au avut loc mai multe încercări de a executa hotărârea respectivă în perioada indicată. Guvernul a invocat faptul că reclamanta nu a oferit vreo explicație cu privire la eșecul de a aduce la cunoștința Curții aceste circumstanțe.

Curtea a constatat că în cererea sa compania reclamantă nu a furnizat vreo informație cu privire la anumite încercări de a pune în executare hotărârea vizată, aceasta având o importanță deosebită cu privire la admisibilitatea și fondul cererii. Ținând cont de importanța informațiilor pentru elucidarea corectă a circumstanțelor prezentei cauze, Curtea a decis să respingă cererea ca abuzivă, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie