FLUX ȘI SAMSON


(Cererea nr. 28700/03)

HOTĂRÂRE din 23 octombrie 2007

DEFINITIVĂ la 23 ianuarie 2008


Ziarul reclamant a pretins, în special, că dreptul său la libertatea de exprimare a fost încălcat ca rezultat al hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cadrul procedurilor în defăimare iniţiate împotriva lui. Al doilea reclamant a pretins o încălcare a dreptului său la reputaţie, ceea ce contravine articolului 8 al Convenţiei.

Vezi integral