Florea v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 30 septembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Florea v. Republica Moldova (nr. 33276/12).

Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolelor 3 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) din cauza unei presupuse aplicări a relelor tratamente de către forțele speciale și a lipsei unui remediu eficient în acest sens.

În urma prezentării observațiilor Guvernului cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei, Curtea le-a expediat reclamantului, invitându-l concomitent să prezinte propriile sale observații prin intermediul unui reprezentant. Cu toate acestea, după expirarea termenului indicat, Curtea nu a recepționat niciun răspuns și nicio solicitare de prelungire a termenului respectiv. În plus, reclamantul a eșuat să comunice Curții despre o eventuală desemnare a unui reprezentant și să prezinte o procură în acest sens.

În aceste circumstanțe, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție, în absența oricăror circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, Curtea a considerat nejustificată continuarea examinării acestei cauze.

În consecință, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie