Europa-Trust S.A. v. Republica Moldova

        La 1 februarie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o decizie de inadmisibilitate în cauza Europa-Trust S.A. v. Republica Moldova (cererea nr. 42044/05).
Compania reclamantă Europa-Trust S.A. este o societate pe acțiuni (inițial, inclusiv la momentul faptelor relevante, aceasta fusese societate cu răspundere limitată) cu sediul în Chișinău.
Societatea reclamantă este o companie fiduciară fondată în anul 1994, la momentul privatizării patrimoniului de stat, activitatea constând în gestiunea fiduciară a investițiilor.
În 2005 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege de modificare și completare a Legii cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998). Scopul modificărilor operate a fost soluționarea unor disensiuni existente în reglementarea instituției administrării fiduciare (de trust) pe piața valorilor mobiliare, inclusiv în raport cu prevederile noului Cod civil al Republicii Moldova, în vigoare din 12 iunie 2003.
Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, compania reclamantă s-a plâns în general de calitatea legii, iar în special – prin operarea modificărilor legii menționate în aprilie 2005 – de lipsa unui „just echilibru” între exigențele unui interes general al societății și imperativele protejării drepturilor fundamentale ale persoanei. De asemenea, aceasta s-a plâns că, în urma implementării legii nominalizate, ea ar fi fost supusă unor sarcini excesive și împovărătoare.
Curtea a notat că, spre deosebire de contractele anterioare semnate între părți, noile clauze introduse în Legea cu privire la piața valorilor mobiliare au oferit posibilitatea clienților de a obliga companiile trust să îndeplinească o serie de condiții legate de gestionarea bunurilor transmise în administrare fiduciară. Astfel, Curtea nu poate specula cu referire la impactul acestei măsuri asupra activității societății reclamante și asupra situației sale financiare, iar materialele cauzei nu-i permit să concluzioneze că modificările operate în lege ar fi putut împovăra compania reclamantă în mod excesiv. În consecință, Curtea consideră că statul n-a depășit marja de apreciere de care a beneficiat în această privință.
Din acest motive, Curtea a declarat cererea inadmisibilă.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie