EUGENIA ȘI DOINA DUCA


(Cererea nr. 75/07)

HOTĂRÎRE din 3 Martie 2009

cu privire la fond și admisibilitate

DEFINITIVĂ la 14 septembrie 2009

A se vedea suplimentar hotărîrea EUGENIA ȘI DOINA DUCA (cu privire la satisfacție echitabilă)


Reclamantele au pretins, în special, încălcarea dreptului la un proces echitabil şi dreptului la proprietate urmare a casării abuzive hotărîrii judecătoreşti pronunţate în favoarea acestora.

Vezi integral