EUGENIA ȘI DOINA DUCA


(Cererea nr. 75/07)

HOTĂRÎRE din 08 aprilie 2014

cu privire la satisfacție echitabilă

DEFINITIVĂ la 08 iulie 2014

A se vedea suplimentar hotărîrea EUGENIA ȘI DOINA DUCA (cu privire la fond și admisibilitate)


Într-o hotărîre pronunțată la 3 martie 2009 („hotărîrea principală”), Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a articolului 6 § 1 și articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ca urmare a admiterii de către Curtea Supremă de Justiție la 27 noiembrie 2006 a unei cereri de revizuire împotriva unei hotărîri definitive din 1999, cu încălcarea principiului securității raporturilor juridice (Eugenia și Doina Duca c. Moldovei, nr. 75/07, 03 martie 2009). În rezultatul casării hotărîrii menționate, a doua reclamantă a pierdut toate acțiunile sale (94.46%) din cadrul societății.

Vezi integral