Enachi c. Republicii Moldova

         La 25 aprilie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o decizie în cauza Enachi c. Republicii Moldova (cererea nr. 4797/15), care a fost notificată la 18 mai 2017.
Reclamanta, dna Galina Enachi, cetățeană a Republicii Moldova și a României, născută în anul 1963 și care locuiește în Chișinău, a invocat încălcarea articolului 5 §§ 1 și 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), pe motivul detenției sale ilegale timp de 2 ani şi 10 luni în arest preventiv fără a exista o sentinţă în cauza sa.
Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, analizând circumstanţele cauzei şi jurisprudenţa Curţii Europene în cauze similare care au avut ca obiect plângeri similare (a se vedea, Savca c. Republicii Moldova, nr. 17963/08, § 43-53, 15.03.2016) și având în vedere, Hotărârea Curții Constituționale nr. 3 din 23.02.2016 privind excepția de neconstituționalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală, care stabilește că arestul preventiv poate fi aplicat pentru o perioadă de cel mult 12 luni, care include atât etapa urmăririi penale, cât și etapa judiciară, până la emiterea încheierii judecătorești prin care persoana este eliberată din arest sau momentul pronunțării sentinței de către instanța de fond, a semnat declarația propusă de Curte pentru soluționare amiabilă a cauzei. Reclamanta de asemenea a semnat declarația propusă de Curte.
Astfel, Curtea, luând act de acordul de soluționare amiabilă a cauzei ce a fost încheiat între Guvern și reclamantă, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să achite acesteia suma de 12 000 de euro cu titlu de prejudiciu material, moral, costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova, cu referire la faptele ce au dus la apariția acestei cereri, a considerat că s-a ținut cont de respectul pentru drepturile omului, precum sunt garantate în Convenție și protocoalele sale adiționale. Prin urmare, a decis în unanimitate radierea cauzei de pe rol, potrivit Articolului 39 al Convenției.
Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie