E.D. v. Republica Moldova

La 13 decembrie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o decizie în cauza E. D. v. Republica Moldova (cererea nr. 25280/16).

Reclamanta s-a plâns în fața Curții că instanțele naționale au examinat în mod superficial plângerile sale referitoare la gravitatea suferințelor psihice și fizice suportate de ea ca urmare a violului și maltratării acesteia de către fostul ei soț și că mărimea compensației acordată pentru prejudiciul moral fusese disproporționată în raport cu prejudiciul suferit de către aceasta.

În urma analizei circumstanțelor cauzei și a jurisprudenței Curții în cauze similare, Guvernul a încheiat cu reclamanta un acord de reglementare amiabilă a cauzei. Astfel, Curtea a luat act de acordul de soluționare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 5000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamantă a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată, și a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în baza Articolului 39 din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie