Dubcenco v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 2 martie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Dubcenco v. Republica Moldova (nr. 63875/12).

În fața Curții, reclamantul a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și de Articolul 13 din Convenție.

În urma comunicării cererii Guvernului, părțile au informat Curtea că au convenit să soluționeze problema la nivel intern. Astfel, reclamantul a acceptat ca cererea sa să fie radiată de pe rol, în schimbul angajamentului Guvernului de a-i achita reclamantului suma de 2.500 euro pentru orice prejudiciu material, moral, inclusiv costuri și cheltuieli.

Constatând că litigiul a fost soluționat în baza Articolului 37 § 1 (b) din Convenție şi în lipsa oricăror circumstanțe speciale privind respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, Curtea a considerat că nu mai este justificată continuarea examinării cererii și a decis să o radieze de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie