DRAGUȚA


 (Cererea nr. 75975/01)

HOTĂRÂRE din 31 octombrie 2006

DEFINITIVĂ la 31 ianuarie 2007


Reclamantul a pretins că, prin neexecutarea hotărârilor judecătoreşti din 10 octombrie 1995 şi 29 septembrie 1998, dreptul său la o instanţă care să hotărască într-un termen rezonabil asupra drepturilor sale cu caracter civil, garantat de articolul 6 al Convenţiei, precum şi dreptul la respectarea bunurilor sale, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie, au fost încălcate.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie