DRAGOSTEA COPIILOR – PETROVSCHI – NAGORNII


(Cererea nr. 25575/08)

HOTĂRÎRE 10 iunie 2014

cu privire la satisfacție echitabilă

DEFINITIVĂ la10 septembrie 2014

A se vedea suplimentar hotărîrea DRAGOSTEA COPIILOR – PETROVSCHI – NAGORNII (cu privire la fond și admisibilitate)


În hotărîrea pronunţată la 13 septembrie 2011 („hotărîrea principală”), Curtea a constatat că principiul securităţii raporturilor juridice a fost încălcat ca urmare a admiterii de Curtea Supremă de Justiţie la 14 noiembrie 2007 a cererii de revizuire a hotărîrii judecătoreşti definitive din 18 iulie 2007, aducîndu-se atingere articolului 6 § 1 din Convenţie şi articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie.

Vezi integral