DELIUCHIN


(Cererea nr. 14925/03)

HOTĂRÂRE din 23 octombrie 2007

DEFINITIVĂ la 23 ianuarie 2008


Reclamantul a pretins că, prin neexecutarea hotărârii judecătoreşti definitive din 22 august 2002 pronunţată în favoarea sa, a fost încălcat dreptul său ca o instanţă să hotărască într-un termen rezonabil asupra drepturilor sale cu caracter civil, garantat de articolul 6 al Convenţiei, şi dreptul său la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie