Glosarul terminologiei statistice în domeniul de Reprezentare

O explicație a terminologiei este oferită de Curtea Europeană și publicată pe pagina web oficială a acesteia (a se vedea Glosarul terminologiei statistice). Glosarul face referință la următoarea terminologie aplicată la analiza datelor statistice:

Cereri și cazuri - atunci cînd statisticile Curții se referă la o “cerere“, se are în vedere o plîngere înregistrată în baza de date a Grefei Curții cu un număr de cerere separat. Un “caz” poate cuprinde o cerere examinată separat sau un număr de cereri examinate în comun de către Curte. De exemplu, o hotărîre pronunțată de Curte se poate referi la mai multe cereri care au fost conexate într-un singur caz.

Formațiuni judiciareformațiuni judiciare în cadrul Curții sînt entități judiciare formate din judecător-unic, Comitete, Camere și Marea Cameră (a se vedea detalii cu privire la procedurile în fața Curții Europene).

Cereri la o etapă pre-judiciară - acest termen se referă la cererile care nu au fost alocate unei formațiuni judiciare (de exemplu, formularul de cerere complet nu a fost primit) și nu au fost eliminate din punct de vedere administrativ (a se vedea mai jos).

Cereri eliminate administrativcereri care nu au fost alocate unei formațiuni judiciare deoarece reclamanții nu au reușit să prezinte un formular de cerere complet în modul corespunzător și în timpul alocat. Plîngerile lor nu sunt examinate de către Curtea Europeană și dosarul este distrus.

Cereri alocate unei formațiuni judiciare - în cazul în care Grefa Curții primește formularul cererii complet, aceasta este “alocată la una din formațiunile judiciare“, care deschide calea spre examinarea ei judiciară. După alocare se face o evaluare preliminară pentru a stabili dacă cererea este pasibilă de a fi examinată de către o entitate judiciară formată fie dintr-un judecător-unic, un Comitet sau o Cameră (a se vedea detalii cu privire la procedurile în fața Curții Europene).

Cereri aflate pe rolul unei formațiuni judiciareacest termen indică cererile care au fost alocate unei formațiuni judiciare și nu au fost soluționate printr-o hotărîre sau decizie judecătorească definitivă.

Cereri soluționate (prin decizie sau hotărîre pronunțată) – cererile alocate unei formațiuni judiciare asupra cărora a fost pronunțată o soluție cu privire la inadmisibilitate, fie cu privire la scoaterea de pe rol, ori adoptată o hotărîre.