Glosarul terminologiei statistice în domeniul de Executare

Potrivit practicilor de supraveghere a executării din partea Comitetului de Miniștri, la formularea rapoartelor anuale se analizează datele statistice, în principal utilizând următoarele criterii:

hotărîri în cauze de precedent – care creează sau impun o abordare specială în materia supravegherii, relevînd probleme noi. Aceste cauze de obicei creează un grup din cauze repetitive sau sunt examinate izolat;

hotărîri în cauze-clone ori repetitive - care nu necesită o abordare separată și se includ în unul sau mai multe din grupuri formate prin cauze de precedent;

hotărîri noi înregistrate - sunt acele hotărîri care au parvenit în atenția Comitetului de Miniștri în perioada între ședințele sale plenare;

hotărîri interstatale - cauze deopotrivă calificate astfel și de Curtea Europeană, constituie o categorie aparte în practicile de supraveghere a Comitetului de Miniștri, și implică două sau mai multe state respondenți și/sau reclamanți;

hotărîri clasificate într-o procedură avansată – cauze care implică probleme complexe, hotărîri-pilot relevînd disfuncționalități sistemice, hotîrîri care impun executarea urgentă a unor măsuri individuale, hotărîri în cauze interstatale (a se vedea pentru detalii descrierea procedurilor de supraveghere în fața Comitetului de Miniștri);

hotărîri clasificate într-o procedură standard – restul cauzelor (a se vedea pentru detalii descrierea procedurilor de supraveghere în fața Comitetului de Miniștri);

Rezoluții de radiere, decizii preliminare, rezoluții interimare etc. – sunt acte dispozitive ale Comitetului de Miniștri și se includ în date statistice (a se vedea pentru detalii descrierea procedurilor de supraveghere în fața Comitetului de Miniștri);