DANILIUC


 (Cererea nr. 46581/99)

HOTĂRÂRE din 18 octombrie 2005

DEFINITIVĂ la 18 ianuarie 2006


 Reclamantul a pretins, în special, că drepturile sale garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie au fost încălcate ca urmare a neexecutării a două hotărâri judecătoreşti în favoarea sa şi ca urmare a casării uneia din ele în urma recursului în anulare depus de Procurorul General.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie