DACIA S.R.L.


(Cererea nr. 3052/04)

HOTĂRÂRE din 24 februarie 2009

cu privire la satisfacţie echitabilă

DEFINITIVĂ la 14 septembrie 2009

A se vedea suplimentar hotărîrea DACIA S.R.L. (cu privire la fond și admisibilitate)


Într-o hotărâre pronunţată la 18 martie 2008 („hotărârea principală”), Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a drepturilor reclamantului garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie ca urmare a anulării privatizării hotelului reclamantului cu încălcarea principiilor egalităţii armelor şi securităţii raporturilor juridice.

Vezi integral