Hotărîri în cauzele CIOBANU și PROMO LEX ȘI ALȚII

Astăzi, 24 februarie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea Europeană”) a pronunţat hotărîrile în cauzele Ciobanu c. Republicii Moldova (cererea nr. 62578/09) și Promo Lex și alții c. Republicii Moldova (cererea nr. 42757/09), prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare “Convenţia”).

1. Ciobanu c. Republicii Moldova (cererea nr. 62578/09)

Reclamanta, Veronica Ciobanu, este cetăţean al Republicii Moldova, născută în 1984 și locuiește în Fîrlăndeni. Cazul se referă la decesul soțului acesteia și pretinsa omisiune a autorităților naționale de a investiga circumstanțele incidentului în modul corespunzător.

Victima, dl Ciobanu, era șofer de taxi și a decedat într-un accident rutier în anul 2008. Șoferul și pasagerul din celălalt autoturism nu au suferit leziuni. Doi martori ai accidentului au declarat că automobilul care a lovit taxiul dlui Ciobanu se deplasa cu o viteză excesivă pe partea necorespunzătoare a carosabilului și l-a lovit în timp ce acesta vira pentru a intra la stația de alimentare. Ambii martori au indicat că dl Ciobanu a conectat semnalizatorul de virare înainte de a începe manevra. Șoferul celuilalt automobil a susținut că se deplasa cu viteza corespunzătoare și că taxiul era parcat pe cealaltă parte a străzii. El a pretins că dl Ciobanu a virat brusc în fața mașinii sale. Autoritățile au dispus începerea urmăririi penale și investigarea accidentului, dar în cele din urmă aceasta a fost încetată în 2009, respingînd declarațiile celor doi martori oculari și acceptînd versiunea șoferului care nu a avut de suferit.

Reclamanta revendică încălcarea drepturilor sale garantate de prevederile articolului 2 din Convenţie, dreptul la viață, invocînd faptul că autoritățile naționale nu au investigat în modul corespunzător circumstanțele decesului soțului său.

În comentariile sale, Guvernul a susținut că autoritățile au întreprins toate măsurile necesare și au inițiat imediat urmărirea penală pentru investigarea cazului, implicînd rudele victimei și informîndu-le despre rezultatele investigației.

La rîndul său, Curtea a menționat cu îngrijorare că modul în care autoritățile naționale au investigat cauza ar putea crea unui observator independent impresia că acestea nu au încercat cu adevărat să elucideze circumstanțele cauzei și să descopere adevărul. Avînd în vedere multiplele neajunsuri ale investigației (declarațiile martorilor au fost respinse doar pentru faptul că nu erau consistente cu concluziile expertizei tehnice, considerate de Curte ca fiind ipotetice; nu au fost întreprinse eforturi reale pentru a determina care era viteza celuilalt autoturism înainte de momentul producerii impactului; unul dintre martori a fost audiat abia după șase luni de la producerea accidentului, etc.), Curtea a constatat încălcarea procedurală a art. 2 din Convenție.

Curtea a decis, în temeiul art. 41 din Convenţie, să acorde reclamantei suma de 20 000 euro cu titlu de prejudiciu moral.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

2. Promo Lex și alții c. Republicii Moldova (cererea nr. 42757/09)

Reclamanții, organizațiile non-guvernamentale Promo Lex și CREDO și Igor Grosu, au invocat în fața Curții încălcarea dreptului la libertatea întrunirilor în contextul desfășurării unui protest pașnic în fața sediului Procuraturii Generale la 3 februarie 2009.

Potrivit circumstanțelor cauzei, în timpul protestului au avut loc altercații cu alte persoane necunoscute în urma cărora al treilea reclamant a suportat anumite traume fizice. Două dintre cele șase persoane care au inițiat altercațiile au fost imobilizate de către participanții la protest. Deși în apropiere de locul manifestărilor staționa un automobil al poliției de patrulare, forțele de ordine nu au intervenit. Ulterior, după aproximativ o oră și jumătate, la locul evenimentelor au sosit reprezentanții forțelor de ordine și au reținut cele două persoane.

Organizatorii protestului au depus o plîngere la Procuratura Generală și au invocat omisiunea forțelor de ordine de a asigura desfășurarea pașnică a manifestării. Prin urmare, a fost intentată o cauză penală, soldată cu identificarea celor șase persoane implicate. Ulterior, în privința a două persoane a fost pronunțată sentița de condamnare la patru ani închisoare cu suspendarea executării pentru încălcarea libertății de întrunire și huliganism.

În urma examinării cauzei, Curtea Europeană a considerat că autoritățile naționale nu au întreprins măsuri suficiente în scopul protecției reclamanților împotriva violențelor pe parcursul desfășurării protestului organizat de aceștia. De asemenea, Curtea a constatat că nu a avut loc o investigare efectivă a circumstanțelor incidentului în cauză. Prin urmare, statul nu s-a conformat obligațiilor pozitive potrivit articolului 11 din Convenție. Totodată, prin prisma articolului 13 din Convenție, Curtea a stabilit că reclamanții nu au avut acces la un remediu efectiv în ce privește plîngerile acestora referitor la lipsa de intervenție a forțelor de ordine.

În lumina constatării încălcării drepturilor reclamanților garantate de articolele 11 și 13 din Convenție, Curtea a decis în temeiul art. 41 din Convenţie să acorde celui de-al treilea reclamant suma de 1 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral.

Hotărîrea în cauza menționată mai sus va deveni definitivă după trei luni de la data pronunțării și este disponibilă în limba engleză pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie